Česká strana sociálně demokratická

OVV Praha 5

Články

Parkovací zóny Praha 5

Po zavedení modrých zón do vybraných částí Prahy přichází na řadu také Praha 5, která byla dosud pod velkým náporem parkování a sloužila ve vysoké míře jako místo pro odložení vozu pro lidi přijíždějící z Prahy- západ za prací do Prahy. Značnou úlevu by tak měli nyní pocítit zejména rezidenti.

 

ROZDĚLENÍ ZÓN

Modré zóny 
Modré zóny neboli rezidenční stání jsou v Praze 5 rozděleny na tzv. parkovací oblasti. Rezidenti nebo abonenti v této zóně budou moci parkovat bez omezení s platným parkovacím oprávněním. To může majitel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti nebo vlastnictví provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou v modré zóně parkovat maximálně tři hodiny, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).

Rezidenti nebo abonenti, kteří nebydlí ve vymezených oblastech ZPS, si budou moci pořídit parkovací oprávnění pro celou městskou část.

V okrajových oblastech jednotlivých městských částí budou zřízeny průnikové oblasti, které umožní rezidentům a abonentům jedné městské části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části. Tyto průnikové oblasti budou označeny prostřednictvím svislého dopravního značení.

Fialová zóna pro smíšené parkování 
Fialová zóna je vyznačena fialovým pruhem a je určena pro smíšené parkování. Bez omezení mohou ve fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní motoristé mohou ve fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny.

Oranžová zóna pro návštěvníky
Oranžová zóna je vyznačena oranžovým pruhem a je určena pro krátkodobé parkování. Řidiči mohou v oranžové zóně parkovat maximálně tři hodiny, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny.

Která zóna je pro návštěvy? 
K parkování pro návštěvy je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popř. fialové zóny. Ty budou kapacitně rozšířeny a do budoucna by měly tvořit 60–70 procent všech ZPS. V případě nutnosti lze využít i modrých a oranžových úseků ZPS, ty jsou však cenově méně výhodné. Fialová zóna: po dobu maximálně 24 hodin. Oranžová zóna: po dobu maximálně tří hodin. Modrá zóna: po dobu maximálně tří hodin. Doby mohou být v závislosti na vytíženosti lokality zkráceny. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20 do 8 hodin a o víkendech, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně.

Základní provozní doba všech tří zón je od 8.00 hodin ráno do 20.00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit. Mimo základní provozní dobu není parkování v těchto zónách regulováno.

PLATBY

Plaťte pohodlně s aplikací z vašeho mobilu 
Mobilní aplikace virtuální parkovací hodiny umožní provádět platby za krátkodobé stání v rámci návštěvy bez použití parkovacího automatu. 
POZOR: V modrých zónách bude aplikace jedinou možností platby pro řidiče, kteří zde potřebují krátce zaparkovat.

Parkovací automaty a možnosti platby
• hotově mincemi (korunami a eury) 
• platební kartou (Visa, MasterCard) 
• městskou kartou
• prostřednictvím chytrého telefonu 
• prostřednictvím webového rozhraní

Provozní doba platná pro parkovací zóny 
Základní provozní doba parkovacích zón je od 8 do 20 hodin, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu není parkování v jednotlivých zónách regulováno.

Maximální délka parkování je v rozsahu maximálně 3 či 24 hodin, ale závisí na vytíženosti dané lokality. Dle potřeby jednotlivých částí Prahy 5 mohou být tyto hodiny kráceny.

JAK ZÍSKAT OPRÁVNĚNÍ

Parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty (modrá a fialová zóna)
Oprávnění již nebude mít fyzickou podobu kartičky, ale bude vázáno na registrační značku vozidla, bude tedy pouze v elektronické podobě. Kontrola oprávnění bude probíhat pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky vozidla, zanikne tak povinnost mít parkovací oprávnění za předním sklem vozidla! 
„Prodloužení povolení k parkování bude na další rok pouze složenkou nebo převodem z účtu s příslušným variabilním symbolem, bez nutnosti se znova dostavit na přepážku, kde se vydávají povolení “ dodává místostarosta městské části Praha 5 Jan Smetana (ČSSD).

FYZICKÉ OSOBY
K získání rezidentního parkovacího oprávnění (na základě trvalého pobytu v dané oblasti) bude zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části se zavedenými ZPS, pro kterou je parkovací oprávnění určeno, a technický průkaz vozidla. Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla. Vlastníci nemovitosti bez trvalého bydliště v dané lokalitě předkládají výpis z katastru nemovitostí.

1. Žadatel musí mít místo trvalého pobytu na území MČ Praha 5 nebo být vlastníkem nemovitosti na území MČ Praha 5. Žadatel musí mít právní vztah k vozidlu (je vlastníkem vozidla, užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy, pořídil si vozidlo na úvěr, má vozidlo svěřeno do soukromého užívání zaměstnavatelem atd. Musí být zaplacena cena dle ceníku ZPS.

PODNIKATELÉ/FIRMY
K získání abonentního parkovacího oprávnění (na základě podnikání nebo vlastnictví nemovitosti v dané oblasti) musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části. K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu, jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka. V případě vlastníků nemovitostí bude oprávnění vydáno na základě prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti.

1. Sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby musí být na území MČ Praha 5.Vozidlo musí být provozováno za účelem podnikání.Musí být zaplacena cena dle ceníku ZPS.

Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. 
Pozor: Pro potřeby ZPS se uznávají pouze leasingové smlouvy a smlouvy o půjčení vozidel uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedeno ve své činnosti.

PŘENOSNÉ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ 
Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění bude vydané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin budou moci měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

ŘEŠENÍ PRO HANDICAPOVANÉ REZIDENTY

Pro potřeby tělesně postižených občanů jsou v ZPS vyhrazena „sdružená“ stání pro tělesně postižené. Tato parkovací stání jsou rozmístěna po celém území ZPS s ohledem na to, kde lze očekávat zvýšený pohyb tělesně postižených občanů. Parkování na těchto místech je pro držitele průkazu ZTP, resp. označení vozidla O1, bezplatné. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání. Tato stání se zřizují vždy pro konkrétní vozidlo v režimu § 25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jsou osvobozena od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

MĚLI BYSTE VĚDĚT
• Pořízení celopražského oprávnění k parkování není možné. 
• Motocyklisté parkují v celé ZPS zdarma.
• Zásobování: součástí nové koncepce ZPS jsou tzv. zásobovací boxy, které od běžných modrých, fialových a oranžových úseků odlišuje dopravní značení P – RESERVÉ. Zároveň se doporučuje pro účely zásobování využívat přerušení provozní doby ZPS. 
• Základní časová platnost dopravního značení je oproti režimu ve stávajících ZPS nově upravena pouze na pracovní dny od 8 do 20 hod. Mimo tuto dobu, stejně jako o víkendech, budou parkovací plochy volně přístupné. V závislosti na lokalitě může být doba platnosti změněna.

Informace z Prahy 5

facebook logo

Kalendář termínů

December 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login K2