Česká strana sociálně demokratická

OVV Praha 5

pondělí, 06 říjen 2014 08:24

Zemřel věčný kavalír

Napsal(a) 

S lítostí oznamujeme, že nás opustil Josef Morávek. Poslední rozloučení se koná 6.10. od 13:30 v Ústřední síni v Praze na Olšanském hřbitově.

 

 

Rodák ze severočeské vesničky Valdova, dnes městské části Nové Paky, malebné podkrkonošské krajiny jihovýchodně od Liberce, kde se 15. srpna 1933 narodil, byl mužem ducha i těla. Potomek staré sociálně demokratické rodiny nejprve absolvoval Vyšší zdravotnickou školu a posléze externě studium mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To již působil na ve Výzkumném ústavu tuberkulózy v Praze, odkud byl propuštěn po 15 letech práce r. 1971 pro svůj veřejně deklarovaný nesouhlas s ruskou posrpnovou okupací Československé republiky a nedemokratickou praxí normalizace. Takřka vzápětí přešel na druhé osudové pracoviště svého života, Institut klinické a experimentální medicíny; působil tu jako vedoucí laboratoře a výzkumný a vědecký pracovník, který se zabýval modelováním a sledováním působení léků v těle po jejich podání pacientovi; byl řešitelem řady výzkumných a grantových programů i členem zvláštní skupiny, která sledovala a kontrolovala lékové studie na základě kritérií stanovených Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Experimentální činnost doplňoval dělnou publikační prací; zahrnovala jak četné vědecké studie, tak neméně záslužné popularizační články. Farmaceutický záběr Pepíkovy osobnosti překonal hranice republiky; píle a nadšení byly zhmotněny a po zásluze zhodnoceny v jeho působení ve funkci viceprezidenta Evropské společnosti pro terapii infekčních nemocí.

            Josef Morávek, potomek, jak už bylo uvedeno, staré sociálně demokratické rodiny, patřil k obnovujícím členům české sociální demokracie. Organizace pátého pražského obvodu ho evidovala mezi svými členy již v prosinci 1989. Prošel tu řadou funkcí jak v politické sféře českého sociálně demokratického hnutí (byl opakovaně předsedou obvodního výboru, členem ústředního výkonného výboru, podílel se na prvních zdravotnických programech obnovené strany, byl i poslancem na smíchovské radnici), tak v jejích dalších zájmových složkách. Téměř deset let byl členem představenstva Masarykovy dělnické akademie.  Jeho práce pro stranu byla oceněna pamětní plaketou Josefa Boleslava Pecky-Strahovského (2004) a Pamětním listem Masarykovy demokratické akademie (2012).

Nejvíce sil a času však Josef Morávek vložil do Svazu Dělnických tělovýchovných jednot České republiky.

            Trvalým pomníkem Pepíkových životních snah zůstává příkladně rekonstruovaný areál DTJ Santoška, v níž působil od jejího obnovení jako starosta. Byl to on, kdo se dokázal provléci takřka neprostupnou sítí mnohaletých restitučních soudních sporů a získat nazpět pozemky, na kterých kdysi pulzoval bohatý sportovní, tělocvičný i společenský život našich předků.  Nemenší jsou jeho zásluhy o Svaz Dělnických tělovýchovných jednot České republiky, kde začínal s dnešním premiérem a předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Od r. 2003 byl i formálně mezi těmi, kdo tvořili jeho spiritus movens: zastával funkci statutárního místopředsedy Svazu. Pilně pracoval i na shromažďování, lépe asi schraňování, informací o této kdysi tak významné tělocvičné organizaci. Vtělil je do skromné, ale působivé brožury Od založení k současnosti, kterou dokončil r. 2011, v době, kdy se na něm již začalo projevovat těžké onemocnění, jemuž podlehl.

            Památka tohoto nevšedního je mnohostranná. A nepřehlédnutelná stejně jako byl jeho úsměv a smysl pro humor. Dobrý společník, tvořivý intelektuál i dělný pracovník. To vše dokázal ve svém dlouhém životě ztělesnit Josef Morávek.

Čest jeho památce!

 

AUTOR NEKROLOGU: PhDr. Jiří Malinský

Číst 32629 krát Naposledy změněno středa, 11 březen 2015 16:09

Informace z Prahy 5

facebook logo

Kalendář termínů

December 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Blogy

Login K2