Česká strana sociálně demokratická

OVV Praha 5

Likvidace sociálních programů

V MČ PRAHA 5
Mgr. Jan Smetana (ČSSD)

K rozpadu koalice na radnici MČ Praha 5 v dubnu 2016 nedošlo z našeho popudu. Vedly k tomu rozpory mezi stranou zelených a stranou TOP 09, a příklonem TOP 09 k pravicové koalici, která je na radnici dnes (ANO, TOP 09, KDU-ČSL, ODS). Jsou likvidovány skoro všechny sociální programy, které se mi povedlo zavést a začalo masivní prodávání komunálních bytů. To vše vedlo k tomu, že klub ČSSD se nechtěl do nové koalice vzniklé před pěti měsíci zapojit. Proto jsem byl odvolán z funkce místostarosty pro sociální oblast.
Nejdříve na začátek bych shrnul, které programy se dařilo plnit za tu krátkou dobu, kdy jsme byli zastoupeni v radě MČ PRAHA 5. Teď byly novou radou MČ PRAHA 5 buď zastaveny nebo zrušeny. Novým radním pro sociální oblast je JUDr. Petr Lachnit (hnutí ANO), který odpovídá za zastavení níže vyjmenovaných sociálních programů.
V současné době jsou za sociální programy vydávány jednorázové velmi předražené akce pro seniory.
Na konci roku 2015 byla provedena analýza správy bytového fondu PRAHA 5 a na základě této analýzy byla připravena dlouhodobá koncepce sociálního bydlení. Byla připravena tak, aby navazovala na zákon o sociálním bydlení připravovaného ve vládě ČR. Po změně koalice v dubnu 2016 byl tento program sociálního bydlení zcela zrušen. V souvislosti s tím, že současná radnice začala realizovat masivní výprodej zbylých bytů a domů v majetku obce, tak se dá předpokládat, že žádné sociální byty nebudou.
Ihned v první radě po změně koalice byla přijata nová pravidla přidělování sociálních bytů, kdy občané, kteří mají dluhy či exekuci jsou de facto vyloučeni s přidělení sociálního bytu. A to bez ohledu na to, jestli jde o matky samoživitelky s několika dětmi nebo seniory. Takový nesmysl, jako že se nepřidělují byty sociálně slabým s dluhy či exekucí, nemá obdoby v celé ČR. Dnes vznikla situace, že skoro není komu přidělovat sociální byty. Jediné, co zůstalo je 10 bytů tréninkového bydlení přidělených neziskovkám Naději a Armádě spásy, což se mi povedlo prosadit již v polovině roku 2015.
Každoroční rozdávání jídla o Vánocích a na Velikonoce osobám bez přístřeší, které jsem zavedl od Vánoc roku 2014 bylo zrušeno.
V závěru projektu (začal ihned po mém nástupu do funkce místostarosty pro sociální oblast v roce 2014) bylo nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší mimo centrum Prahy 5 (byl hotový projekt a začalo řízení na stavební povolení, příprava začala v polovině roku 2015), kde by se mohli vykoupat, byli oholeni a ostříháni s tím, že dojde k převléknutí do čistého oblečení z veřejných sbírek textilu, současně zde byl záměr zřídit psychiatrickou ordinaci, která by léčila nemocné a alkoholiky mezi bezdomovci a podávala jim léky, tak aby nebyli nebezpeční svému okolí. Toto nízkoprahové zařízení chtělo snížit koncentraci těchto osob z okolí Anděla. Smyslem bylo občany bez přístřeší dostat zpátky do společnosti. Tento projekt byl současným vedením radnice zrušen. 
Dále v projektové přípravě byl azylový dům pro nemocné občany bez přístřeší na Strakonické ulici, který nám měla financovat hl. M. Praha. Šlo o zřízení azylu s lékařskou službou, která by zajišťovala pobyt lidí bez domova s nakažlivými nemocemi, ale které nevezmou do klasické nemocnice (chřipka, bércové vředy, svrab atd.) Šlo především o to, aby tyto nakažlivé choroby nebyly přenášeny dál např. v dopravních prostředcích. Dotace od magistrátu ve výši 5 mil. Kč., byla městskou částí vrácena a projekt byl zastaven.
V roce 2015 bylo zřízeno oddělení sociálních kurátorů a terénních pracovníků. Byly zde dva terénní pracovníci pro bezdomovce a drogově závislé, tak, aby bylo možné tyto komunity pravidelně sledovat a pomáhat jejich případnému návratu do společnosti. Tyto pracovní pozice byly zrušeny.
Od roku 2015 byla pořádána každý měsíc pravidelná setkání se zástupci všech církví sídlících na Praze 5 a koordinovány s jejich charitativními organizacemi všechny sociální programy. Tyto porady byly s nástupem nové koalice ukončeny.
Pro cílené vyhledávání osamělých seniorů na hranici bezdomovectví byla rozšířena agenda jubileí od výročí 70 let. (předáno blahopřání a dárek k výročí). Současně bylo organizováno pravidelné setkání se všemi praktickými lékaři na Praze 5, tak aby bylo možné vyhledat osamělé seniory nebo invalidy. Tento program úspěšně fungoval. Po dubnu roku 2016 byl tento sociální program zrušen.
Jediné, co zůstalo je mobilní jednotka od neziskové organizace Naděje, která dostává příspěvek na svoji činnost od MČ PRAHA 5. Toto se mi podařilo zřídit v roce 2015.
Oblast bezdomovectví skoro není nijak řešena, i přes to, že na území MČ PRAHA 5 je skoro nejvíce lidí bez domova.
V roce 2015 byl proveden audit hospodaření CSOP Praha 5 (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci PRAHA 5, p.o.) za posledních deset let.
V auditu bylo zjištěno, že se ročně ztrácelo v CSOP cca 7 milionů Korun. Audit provedla renomovaná firma AQE ADVISORS, A.S.
Cituji ze závěrů:
Za posledních 10 let dokrýval zřizovatel MČ Praha 5 v rozmezí 150 000 000,- Kč - 180 000 000,-Kč z vlastních finančních prostředků na chod této organizace. Z toho je dle našeho názoru a propočtů u jednotlivých služeb cca 40 % vynaloženo neefektivně [za předpokladu lepšího plánování mohlo dojít ke zvýšeným příjmům, nebo úsporám). Tedy celkově neefektivně vynaložené prostředky se mohly pohybovat v rozmezí 60 000 000,- Kč - 72 000 000,- Kč. Je nutné konstatovat, že se jedná o velmi konzervativní čísla.
Na začátku roku 2016 jsem začal s reorganizací CSOP a s úsporami dle auditu. Ihned dva měsíce poté jsem byl odvolán a staronovou ředitelkou se stala p. Volechová, která vrátila chod organizace do starých kolejí. (s příslušnými ztrátami)
Pro příklad: V Odlehčovacím centru Neklanka nás v období let 2006 až 2014 stál jeden pečlivě vybraný senior cca 55 000,- Kč měsíčně z peněz daňových poplatníků. (radním pro sociální oblast byl v té době JUDr. Petr Lachnit)
Jídelna pro seniory ve Zborovské ulici schválená předchozí koalicí byla jako záměr zrušena a nebude realizována. Prostory bývalé restaurace pod schody, kde měl být projekt uskutečněn, jsou vyhlášeny ke komerčnímu pronájmu.
V červenci roku 2015 jsem prosadil otevření bezplatné sociálně právní poradny, která pomáhala lidem v nouzi, a to především v právních otázkách. Byli zde dva sociální terénní pracovníci, kteří pomáhali občanům v tíživé životní situaci nejenom radou. Byla zde přímá linka na úřad práce, tak aby bylo možné pomáhat seniorům, matkám, občanům v tísnivé situaci s vyřízením všech potřebných dokumentů k vyřízení dávek a doplatků např. Na bydlení. Fungovala od pondělí do pátku, a to od 9.00 hod do 15.30 hod. V době plného provozu ji navštívilo přes jeden tisíc občanů za tři měsíce. Dnes je zredukována na jednoho právníka a přestala plnit svou funkci.
Každý rok, od mého nástupu do funkce místostarosty, od května do června, se realizovaly výlety pro seniory. Každý týden v létě byly vypraveny jeden až dva autobusy na výlety na hrady a zámky. Podstatou projektu bylo nahradit akce tzv. Šmejdů, akcemi pořádanými radnicí, bez předváděček a okrádání seniorů. V roce 2016 tyto výlety i pod novým vedením probíhaly.
V září 2015 se rozeběhl projekt obědy pro sociálně slabé děti ve školách. Tím byl splněn jeden z ústředních bodů programu ČSSD v Praze 5. Jen v roce 2015 se dotovaly obědy 77 dětem v našich školách a školkách. Tento program nadále v plném rozsahu funguje.
Byl připraven program veřejně prospěšných prací a zřízení sociálního podniku, kde měla být nastartována resocializace především našich dlouhodobě nezaměstnaných občanů na úklidu chodníků, stříhání zeleně atd. Záměr založení byl schválen i zastupitelstvem. Dnes je proklamováno současnou koalicí, že nebude realizován.

 

 

Informace z Prahy 5

facebook logo

Kalendář termínů

December 2019
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Login K2